Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

1991 г. Създаването на новата Конституция на Република България