Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

VII ВНС – пленарни дискусии по проекта на Конституция на България – второ гласуване

Стенограма от 146-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: заглавие, чл. 1 и 2 (181 – 223 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 147-мо заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 4, чл. 5, ал. 1 и 2 (1 – 42 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 148-мо заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 6 – чл. 12 (56 – 104 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 149-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 13 – чл. 16 (105 – 137 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 150-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 16 (доп.), чл. 17, чл. 19 – чл. 23 (139 – 214 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 151-во заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 24 – чл. 27 (без ал. 2 на чл. 27) (217 – 244 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 152-ро заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 28 – чл. 34, без ал. 2 на чл. 32 (271 – 311 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 154-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 36 – чл. 46, без ал. 2 на чл. 46 (3 – 87 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 155-то заседание на VII ВНС, източник: Прегледай.
Стенограма от 156-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 55 – чл. 81 (1 – 92 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 157-мо заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 82 – чл. 86, без чл. 82, ал. 2, чл. 85, т. 4 и т. 7 (1 – 57 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 158-мо заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 87 – чл. 126 (без ал. 3 на чл. 87, чл. 91 (отхвърлен), и без чл. 95 – чл. 115) (1 – 81 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 159-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, дискусия по чл. 92 – чл. 102 (1 – 39 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 160-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 103 – чл. 109, без чл. 104, ал. 6, чл. 108, ал. 1 и чл. 109, т. 3, 5, 7 (1 – 92 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 161-во заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 109 – чл. 115 (1 – 84 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 162-ро заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: Глава "Съдебна власт" чл. 127 – чл. 134, дискусия по чл. 158 (1 – 49 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 163-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 135 – чл. 142 (1 – 78 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 164-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 143 – чл. 152 (1 – 43 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 165-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 153 – чл. 156, чл. 67, чл. 73, ал. 2, чл. 104, ал. 6, чл. 114, ал. 3 (1 – 82 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 167-мо заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: Глава десета "Изменение и допълнение на Конституцията. Приемане на нова Конституция" (1 – 56 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 169-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 3, чл. 35, чл. 5, чл. 18 и чл. 32 (1 – 83 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 170-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 69, чл. 85, чл. 87, чл. 108, чл. 109, чл. 46, чл. 137, чл. 138, чл. 139 (1 – 46 стр.), източник: Прегледай.
Стенограма от 171-во заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 159 – чл. 162, вкл. чл. 160a и Преходни и заключителни разпоредби (1 – 78 стр.), източник: Прегледай.