Стенограма от 147-мо заседание на VII ВНС

Стенограма от 147-мо заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 4, чл. 5, ал. 1 и 2 (1 – 42 стр.)
Текст
Оригинал