Стенограма от 160-то заседание на VII ВНС

Стенограма от 160-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 103 – чл. 109, без чл. 104, ал. 6, чл. 108, ал. 1 и чл. 109, т. 3, 5, 7 (1 – 92 стр.)
Текст
Оригинал