Стенограма от 152-ро заседание на VII ВНС

Стенограма от 152-ро заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 28 – чл. 34, без ал. 2 на чл. 32 (271 – 311 стр.)
Текст
Оригинал