Стенограма от 162-ро заседание на VII ВНС

Стенограма от 162-ро заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: Глава "Съдебна власт" чл. 127 – чл. 134, дискусия по чл. 158 (1 – 49 стр.)
Текст
Оригинал