Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Перспективи за модернизиране на конституционния модел на съдебната власт