Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

VII ВНС – организация и процедури

Решение на Великото Народно събрание от 09.07.1991 г. за изменение на Решение на Великото Народно събрание от 28.05.1991 г. във връзка с по-нататъшната дейност на Великото Народно събрание, източник: Прегледай.
Решение на Великото Народно събрание от 30.07.1990 г. за създаване на Комисия за изработване на проект на Конституция на България, източник: Прегледай.
Състав на Комисията за изработване на проект на Конституция на България, източник: Прегледай.
Решение на Великото Народно събрание от 30.08.1990 г. за промени в състава на Комисията за изработване на проект на Конституция на България, източник: Прегледай.
Решение на Великото Народно събрание от 09.07.1991 г. за изменение на Решение на Великото Народно събрание от 28.05.1991 г. във връзка с по-нататъшната дейност на Великото Народно събрание, източник: Прегледай.
Правилник за организацията и дейността на Великото народно събрание, приет с Указ № 57 на ВНС, обн., ДВ, бр. 102 от 21.12.1990 г., в сила от 4.12.1990 г., изм., бр. 42 от 28.05.1991 г., източник: Прегледай.
Решение на ВНС от 12.04.1991 г. относно процедурата за предварително обсъждане на проекта за Конституция, обн., ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г., източник: Прегледай.
Решение на Великото Народно събрание за изменение на Правилника за организацията и дейността на Великото Народно събрание, източник: Прегледай.
Решение на ВНС от 28.05.1991 г. във връзка с по-нататъшната дейност на Великото народно събрание, обн., ДВ, бр. 46 от 11.06.1991 г., източник: Прегледай.
Решение на ВНС от 3.07.1991 г. във връзка с третото четене на проекта за нова Конституция, обн., ДВ, бр. 60 от 26.07.1991 г., източник: Прегледай.