Стенограма от 146-то заседание на VII ВНС

Стенограма от 146-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: заглавие, чл. 1 и 2 (181 – 223 стр.)
Текст
Оригинал