Стенограма от 165-то заседание на VII ВНС

Стенограма от 165-то заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 153 – чл. 156, чл. 67, чл. 73, ал. 2, чл. 104, ал. 6, чл. 114, ал. 3 (1 – 82 стр.)
Текст
Оригинал