Стенограма от 158-мо заседание на VII ВНС

Стенограма от 158-мо заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 87 – чл. 126 (без ал. 3 на чл. 87, чл. 91 (отхвърлен), и без чл. 95 – чл. 115) (1 – 81 стр.)
Текст
Оригинал