Стенограма от 157-мо заседание на VII ВНС

Стенограма от 157-мо заседание на VII ВНС, Второ четене на проекта за Конституция на България, гласувани: чл. 82 – чл. 86, без чл. 82, ал. 2, чл. 85, т. 4 и т. 7 (1 – 57 стр.)
Текст
Оригинал