Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

проект на Конституция на Република България – за второ гласуване

проект на Конституция на Република България, текст за второ гласуване, източник: Прегледай.