Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

проект на Конституция на Република България – за трето гласуване

проект на Конституция на Република България, текст за трето гласуване, източник: Прегледай.