Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Промени в конституционния модел на съдебната власт