Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

2005: Промени в Конституцията на Република България