Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Втора поправка на Конституция на Република България