Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

1990 г. Национална кръгла маса

1990 г. Национална кръгла маса – Решение за свикване на Велико народно събрание, което да приеме нова конституция на Република България

  • СПОРАЗУМЕНИЕ
    ПО ОСНОВНИТЕ ИДЕИ И ПРИНЦИПИ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ от 30 март 1990 г.,

източник: