Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Конституциите на България до 1991 г.

Етап/ предмет