Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

VII ВНС – пленарни дискусии по проекта на Конституция на България – първо гласуване

Стенограма от 120-то заседание на VII ВНС, източник: Прегледай.
Стенограма от 121-во заседание на VII ВНС, източник: Прегледай.
Стенограма от 122-ро заседание на VII ВНС, източник: Прегледай.
Стенограма от 125-то заседание на VII ВНС, източник: Прегледай.
Стенограма от 133-то заседание на VII ВНС, източник: Прегледай.
Стенограма от 134-то заседание на VII ВНС, източник: Прегледай.
Стенограма от 135-то заседание на VII ВНС, източник: Прегледай.
Стенограма от 136-то заседание на VII ВНС, източник: Прегледай.
Стенограма от 137-мо заседание на VII ВНС, източник: Прегледай.
Стенограма от 138-мо заседание на VII ВНС, източник: Прегледай.
Стенограма от 139-то заседание на VII ВНС, източник: Прегледай.
Стенограма от 140-то заседание на VII ВНС, източник: Прегледай.