Стенограма от 122-ро заседание на VII ВНС

Стенограма от 122-ро заседание на VII ВНС
Текст
Оригинал

Предварително обсъждане на основните начала на проекта за Конституция (46 (91) – до 66 (116) стр.)