Стенограма от 120-то заседание на VII ВНС

Стенограма от 120-то заседание на VII ВНС
Текст
Оригинал

Предварително обсъждане на основните начала на проекта за Конституция (109 – 158 стр.)