Стенограма от 135-то заседание на VII ВНС

Стенограма от 135-то заседание на VII ВНС
Текст
Оригинал

Първо четене на проекта за Конституция на Република България (141 – 168 стр.)