Стенограма от 138-мо заседание на VII ВНС

Стенограма от 138-мо заседание на VII ВНС
Текст
Оригинал

Първо четене на проекта за Конституция на Република България (121 – 141 стр.)