Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Конституция на Република България

Конституция на Република България, приета от VII Велико Народно събрание на 12 юли 1991 г., ДВ, бр. 56 от 1991 г., в сила от 13.07.1991 г., източник: Прегледай.