Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

КИКБ – работни дискусии по проекта за Конституция на България, преди трето гласуване

Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане на проект и предложения за трето четене, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане на проект и предложения за трето четене, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане на направените предложения за трето четене на проекта, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане на направените предложения за трето четене на проекта, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане на спорни текстове, принципни положения и редакционни бележки по проекта, и художественото оформление на Конституцията, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане на спорни текстове, принципни положения и редакционни бележки по проекта, и художественото оформление на Конституцията, източник: Прегледай.