Протокол от заседание на КИКБ

Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане на спорни текстове, принципни положения и редакционни бележки по проекта, и художественото оформление на Конституцията
Текст
Оригинал