Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

КИКБ – работни дискусии по проекта за Конституция на България, преди второ гласуване

Приложение към Протокол от заседанието на КИКБ, проведено на 30.05.1991 г., Предложения от народни представители и граждани по проекта за първо четене на Конституция на Република България, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане на проекта за второ четете, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, приложени предложения, във връзка с обсъждане на проекта за второ четете, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, приложени предложения, във връзка с обсъждане на проекта за второ четете, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане глава шеста "Съдебна власт" и Глава седма "Местно самоуправление", източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, приложен проект за второ четене и доклад, във връзка с редакционни бележки и предложения, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане по-нататъшната организационна работа на комисията, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, приложени предложения, във връзка с обсъждане на глава първа от проекта "Основни начала", източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, приложени предложения, във връзка с обсъждане на глава първа от проекта "Основни начала", източник: Прегледай.
Предложения към протоколи от заседания на КИКБ, обсъждане на глава първа от проекта "Основни начала", източник: Прегледай.
Предложения към протоколи от заседания на КИКБ, обсъждане на глава първа от проекта "Основни начала", източник: Прегледай.
Предложения към протоколи от заседания на КИКБ, обсъждане на глава първа от проекта "Основни начала", източник: Прегледай.
Предложения към протоколи от заседания на КИКБ, обсъждане на глава първа от проекта "Основни начала", източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, приложени предложения, във връзка с обсъждане на глава трета от проекта "Народно събрание", източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, приложени предложения, във връзка с обсъждане на глава седма от проекта "Съдебна власт", източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, приложени предложения, във връзка с обсъждане на глава седма от проекта "Съдебна власт", източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, приложени предложения, във връзка с обсъждане на глава осма от проекта "Местно самоуправление и местна администрация" с приложени предложения, във връзка с обсъждане на глава девета от проекта "Конституционен съд", източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане на спорни текстове от проекта., източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане на спорни текстове от проекта., източник: Прегледай.