Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

КИКБ – работни дискусии по проектите за Конституция на България, преди първо гласуване

Протокол от заседание на Подкомисията "Съд и прокуратура" към КИКБ, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ (част първа), източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ (част втора), обсъждане на раздел "Съдебна власт", източник: Прегледай.
Протокол от заседание на експертна група към КИКБ, въвеждане на независимо правосъдие, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане на глава първа "Общи положения", източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане на глава втора "Основни права и задължения на гражданите", източник: Прегледай.
Протокол от заседание на Подкомисията "Контрол за конституционност" към КИКБ, обсъждане на глава "Конституционен съд", източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане на частта за Конституционния съд, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, приложени проекти, във връзка с обсъждане на глава първа "Общи положения", източник: Прегледай.
Протоколи от заседания на КИКБ, обсъждане на глава първа от проекта, източник: Прегледай.
Протоколи от заседания на КИКБ, обсъждане на глава втора от проекта, източник: Прегледай.
Протоколи от заседания на КИКБ, продължаване обсъждането на глава втора от проекта, източник: Прегледай.
Протоколи от заседания на КИКБ, продължаване обсъждането на проекта за Конституция на Република България, източник: Прегледай.
Протоколи от заседания на КИКБ, обсъждане на глава трета – Народно събрание , източник: Прегледай.
Протоколи от заседания на КИКБ, обсъждане на глава четвърта – "Президент на Републиката", източник: Прегледай.
Протоколи от заседания на КИКБ, обсъждане на глава шеста – "Конституционен съд", източник: Прегледай.
Протоколи от заседания на КИКБ, обсъждане на глава III и IV, източник: Прегледай.
Протокол от заседание на КИКБ, обсъждане основни положения на доклад за дейността на комисията, източник: Прегледай.