Протокол от заседание на Подкомисията "Съд и прокуратура" към КИКБ

Протокол от заседание на Подкомисията "Съд и прокуратура" към КИКБ
Текст
Оригинал

приложени проект, предварителни бележки, информация, предложения и становища, във връзка с обсъждане на въпросите, свързани с работата на съда и прокуратурата