Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

проект на Конституция на Република България – за първо гласуване

проект на Конституция на Република България, текст за първо гласуване , източник: Прегледай.