Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Организация и процедури

ДЕКЛАРАЦИЯ на Тридесет и деветото Народно събрание на Република България от 28 март 2003 г., ДВ, бр. 30 от 2003 г., източник: Прегледай.
Решение на Народното събрание от 23 април 2003 г. за създаване на Временна Комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България, източник: Прегледай.
Решение на Народното събрание от 25 юли 2003 г. за удължаване срока на работа на Временна Комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България , източник: Прегледай.
Решение на Народното събрание от 25 юли 2003 г. за приемане на Правила за процедурата относно законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, източник: Прегледай.