Решение на Народното събрание от 25 юли 2003 г. за удължаване срока на работа на Временна Комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България

Решение на Народното събрание от 25 юли 2003 г. за удължаване срока на работа на Временна Комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България
Текст
Оригинал