Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Предложения за промени в Конституцията

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България № 354-01-76, внесен от 103 народни представители, източник: Прегледай.