Решение на Народното събрание от 25 юли 2003 г. за приемане на Правила за процедурата относно законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

Решение на Народното събрание от 25 юли 2003 г. за приемане на Правила за процедурата относно законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Текст
Оригинал