Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Организация и процедури

Решение на Народното събрание от 28.05.2015 г. за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, източник: Прегледай.
Решение на Народното събрание от 10.06.2015 г. за приемане на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, ДВ, бр. 44 от 2015 г., източник: Прегледай.
Решение на Народното събрание от 30 юли 2015 г. за изменение на Решение на Народното събрание от 28 май 2015 г. за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, ДВ, бр. 59 от 2015 г., източник: Прегледай.
Решение на Народното събрание от 30 юли 2015 г. за изменение на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, приети с Решение на Народното събрание от 10 юни 2015 г., ДВ, бр. 59 от 2015 г., източник: Прегледай.