Решение на Народното събрание от 30 юли 2015 г. за изменение на Решение на Народното събрание от 28 май 2015 г. за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

Решение на Народното събрание от 30 юли 2015 г. за изменение на Решение на Народното събрание от 28 май 2015 г. за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, ДВ, бр. 59 от 2015 г.