Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Първо гласуване – работни дикусии

Становище на Инициатива Правосъдие за всеки, , източник: Прегледай.
Становище на Инспектората към Висшия Съдебен Съвет, , източник: Прегледай.
Становище на Висшия Адвокатски съвет, източник: Прегледай.
Становище на Висшия Съдебен Съвет, източник: Прегледай.
Становище на Министерство на правосъдието, източник: Прегледай.
Становище на Върховния Касационен Съд, източник: Прегледай.
Становище на Прокуратурата на Република България, източник: Прегледай.
Становище на Института за модерна политика, източник: Прегледай.
Становище на Асоциацията на прокурорите в България, източник: Прегледай.
Становище на Върховния Административен Съд, източник: Прегледай.
Становище от Президента на Република България, източник: Прегледай.
ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 554-01-103/26.05.20015 г., внесен от Цецка Цачева и група народни представители, източник: Прегледай.
Становище на Върховния Касационен Съд по Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на република България, №554-01-144/24.07.2015 г., източник: Прегледай.
Становище от Инспекторат към Висшия Съдебен Съвет по Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, №554-01-144/24.07.2015 г., източник: Прегледай.
Становище от Прокуратурата на Република България по Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, №554-01-144/24.07.2015 г., източник: Прегледай.
Становище от Министерство на Правосъдието по Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, №554-01-144/24.07.2015 г., източник: Прегледай.
Становище от Висш Адвокатски Съвет по Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, №554-01-144/24.07.2015 г., източник: Прегледай.
Становище от Президентството на Република България по Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, №554-01-144/24.07.2015 г., източник: Прегледай.
ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 554-01-144/24 юли 2015 г., внесен от Цецка Цачева и група народни представители, предлага на Народното събрание да разгледа и приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 554-01-144, внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 24 юли 2015 г., източник: Прегледай.