Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Предложения за промени в Конституцията

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, №554-01-103 от 26 май 2015 г., внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 24 юли 2015 г., източник: Прегледай.
Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, № 554-01-144, внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 24 юли 2015 г., източник: Прегледай.