Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Второ гласуване – работни дискусии

ДОКЛАД за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България № 354-01-76, внесен от 103-ма народни представители на 25 юли 2003 г., източник: Прегледай.