Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Документи по проект "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи"

Он-лайн интерактивен архив на развитието на Конституцията на Република България

В резултат на работата по Дейност 1 на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ е създаден он-лайн интерактивен архив на развитието на КРБ с улеснен достъп. Събираните данни ще подпомогнат процеса на модернизация на системата и мониторинга на съдебната реформа като осигурява хронологичен запис на постиженията на постигнатото. Архивът е достъпен през гражданската платформа за проследяване и оценка на Съдебната система http://betterjustice.bg/bg/constitution

Доклад анализ за измененията на КРБ в частта съдебна власт след 1991 г. – хронология и въздействия

В резултат на работата по Дейност 1 на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ е изготвен доклад „Анализ за измененията на КРБ в частта съдебна власт след 1991 г. – хронология и въздействия.“

Доклад – анализ за хронологичната последователност и решенията при приемането на модела на съдебната власт в КРБ 1991 г

В резултат на работата по Дейност 1 на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ е изготвен доклад „Анализ за хронологичната последователност и решенията при приемането на модела на съдебната власт в КРБ 1991 г.“

"РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ"

Проектът включва дейности по събиране на информация и независим анализ на развитието на конституционния модел на съдебната система; анализ на предлаганите и приемани промени за съдебната власт. Предвиден е дебат с професионалната общност, представители на Гражданското общество и държавното управление, който да ще допринесе за подобряване на съдебната система, пренасяне и популяризиране на добри практики като в резултат ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.