Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Организация и процедури

Решение Народното събрание от 11 октомври 2006 г. за създаване на Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България, ДВ, бр. 84 от 2006 г., източник: Прегледай.
Правила за процедурата относно законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, ДВ, бр. 88 от 2006 г., източник: Прегледай.