Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Предложения за промени в Конституцията

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, № 654-01-129, внесен от Михаил Миков и група народни представители, източник: Прегледай.
Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, № 654-01-131, внесен от Мирослав Мурджов и група народни представители, източник: Прегледай.