Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Организация и процедури

Решение за създаване на Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България, източник: Прегледай.
Решение за приемане на Правила за процедурата относно законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, източник: Прегледай.