Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Предложения за промени в Конституцията

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, № 554-01-98, внесен от 109 народни представители, източник: Прегледай.