Документи

Анализ на “провалили” се дела наказателното дело по случая „Чората“

Представяме окончателния текст на Доклад дейност 3.1:  Доклад дейност 3.1: „Анализ на “провалили” се дела наказателното дело по случая „Чората“ , разработен като част от анализите на така наречените "провалили се дела" .