Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Първо гласуване – работни дикусии

Мнение на Национална следствена служба относно Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, източник: Прегледай.
Становище на Съюза на юристите в България относно Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, източник: Прегледай.
Становище на Главния прокурор относно Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, източник: Прегледай.
Становище на председателя на ВКС във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, източник: Прегледай.
ДОКЛАД по проекта за изменения в Конституцията, предоставен от ВСС, източник: Прегледай.
ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, № 654-01-129, внесен от Михаил Миков и група народни представители на 22 септември 2006 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 654-01-131, внесен от Мирослав Мурджов и група народни представители на 6 октомври 2006 г., източник: Прегледай.