проект за Конституция на България

проект за Конституция на България, изготвен от Кръстьо Кръстев, главен юрисконсулт на текстилен комбинат "Тунджа" – Ямбол, член на БЗНС "Никола Петков", представен на Гиньо Ганев на 9 януари 1991 г.