проект за Конституция на Република България

проект за Конституция на Република България, внесен от н.п. Димитрина Петрова, изготвен от група ПРАКТИС – Марио Паскалев, Руслан Стоянов, Валентин Тодоров, Йордан Янков със съдействието на Андриан Первазов и Ася Хаджийска

Народно събрание, ЦДА-12, ф. 117, оп. 46, а.е. 917, л. 197-211