проект за Конституция на Република България

проект за Конституция на Република България, изготвен от Алекси Венцеславов Попов, българин, живеещ в Казабланка – Мароко, 28 март 1991 г.

Народно събрание, ЦДА-12, ф. 117, оп. 46, а.е. 917, л. 189-195